Equip Directiu

EQUIP DIRECTIU
L’equip directiu del centre està compost per:
directora: Aina Garcias Arrom
cap d’estudis: Maria Vaquer Vicens/ Catalina Bibiloni Forteza
secretària: Immaculada Pastor Artigues
1. L’equip directiu del centre està format pels òrgans de govern unipersonals, que exerciran les respectives funcions i competències, i hi actuaran de forma coordinada.

2. L’equip directiu, dirigit i coordinat pel director del centre, haurà de responsabilitzar-se de les tasques següents:

a) Organitzar el centre i vetllar-ne pel bon funcionament.
b) Estudiar,i presentar al claustre i al consell escolar, propostes per fomentar i possibilitar la participació coordinada de tota la comunitat educativa en la vida del centre.
c) Proposar procediments d’avaluació de les diferents activitats i projectes del centre, i col•laborar en les avaluacions externes del seu funcionament.
d) Organitzar i gestionar actuacions de caràcter preventiu que afavoreixin les relacions entre els diferents col•lectius que integren la comunitat educativa i que millorin la convivència al centre.
e) Garantir l’adopció de mesures necessàries per a l’execució coordinada de les decisions del consell escolar i del claustre en l’àmbit de les respectives competències.
f) Establir els criteris per a l’elaboració del projecte de pressupost.
g) Elaborar la proposta del projecte educatiu de centre, que inclou el reglament d’organització i funcionament, el projecte lingüístic del centre, i altres projectes que en el seu moment determini la Conselleria d’ Educació i Cultura, com també elaborar la programació general anual i la memòria de final de curs, i vetllar-ne per la correcta aplicació.
h) Impulsar els plans de seguretat i emergència del centre, responsabilitzar-se de l’execució periòdica dels simulacres d’evacuació i avaluar-ne les incidències.
i) Qualsevol altra que li sigui encomanada per disposició de la Conselleria d’ Educació i Cultura.

3. L’equip directiu podrà convidar a les seves reunions, amb caràcter consultiu,qualsevol membre de la comunitat educativa que consideri convenient.

Deixau un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: