PROCEDIMENT SOL·LICITUD CONTRASENYA (GESTIB)

Aquí teniu el procediment per sol·licitar una contrasenya i poder accedir al GESTIB (programa que dóna informació administrativa i acadèmica de l’alumnat). Emprant alguns dels següents navegadors: Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer o Safari.

Això sempre que haguéssiu lliurat a secretaria el document que se vos va entregar en el seu moment i que havíeu de retornar degudament signat.

ÉS IMPORTANT ESPECIALMENT ARA A L’HORA DE TENIR INFORMACIÓ DE LES NOTES DE LA SEGONA AVALUACIÓ!

PASSES A SEGUIR

PASOS A SEGUIR

TUTORIAL

Aquelles persones que no vàreu retornar el full aquí el podeu baixar per emplenar i l’enviau al correu electrònic : ceipainamoll@educaib.eu

IMPRÈS SOL·LICITUD USUARIS GESTIB

 

L’heu d’emplenar i retornar al mateix correu. Després  rebreu un SMS al número de telèfon que figura dins el programa GestIB. Aquest SMS vos indicarà l’usuari que se vos ha creat i  l’enllaç (http://tiny.cc/a83qkz) des del qual podreu sol·licitar la nova contrasenya.