LLISTES DEFINITIVES ALS INSTITUTS

Aquí podeu veure el llistat definitiu de les places reservades als Instituts. La dada per cercar la puntuació són quatre de les xifres del DNI.

IES JOAN ALCOVER

IES RAMON LLULL

IES POLITÈCNIC