LLISTES DEFINITIVES CURS 17/18

QUART INFANTIL (3 ANYS)

CINQUÈ D’INFANTIL (4 ANYS)

SISÈ D’INFANTIL (5 ANYS)

PRIMER

SEGON

TERCER

QUART

CINQUÈ

SISÈ